Türkiye siyasetinde Balkon Konuşmaları

Türkiye siyasetinde İktidarın Muktedirliğini İlan Etmesinin Diğer Adı BALKON KONUŞMALARI (Ulusaldan Küresele Doğru Gövde Gösterisiyle Verilen Mesajlar)   Türkiye’de Seçim Kampanyaları Seçim kampanyaları, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de oldukça hareketli geçmektedir. Bu kampanyaların yüksek dozda partizanlık ihtiva etmesi bir yana, rakip partiyi veya liderini halkın gözünde küçük düşürecek karşılıklı suçlamalar ve sert tartışmalara sahne[…]

Arapları Tek Elden Yöneten Küresel Mekanizma ARAP DEVLETLERİ LİGİ

Arapları Tek Elden Yöneten Küresel Mekanizma ARAP DEVLETLERİ LİGİ (جامعة الدول العربية / League of Arab State)   Özetle Arap Ligi Kısa adıyla Arap Ligi (Arab League, الجامعة العربية‎ / al-Jāmiʻa al-ʻArabiyya), Ortadoğu ve Afrika’daki Arap ülkeleri arasında dayanışmayı güçlendirmek ve Arap dünyasını ilgilendiren konularda ortak tutum geliştirmek amacıyla 22 Mart 1945 tarihinde Mısır’da kuruldu.[…]

Şeytani Aklın Küresel Hükumet Yapılanması BİLDERBERG ve CFR

Şeytani Aklın Küresel Hükumet Yapılanması BİLDERBERG (Yarım Asırlık Siyaset ve Ekonomi Mühendisliği) “Bir dünya hükümeti ister istemez kurulacaktır. Buradaki tek sorun, bu sonuca güzellikle mi, yoksa zorla mı ulaşılacağı sorunudur.” James Paul Warburg   Özetle CFR ve Bilderberg Bilderberg grubu, 1954 yılında Hollanda’nın Oosterbeek şehrindeki Bilderberg otelinde yapılan gizli toplantıda oluşturulmuştur. Grubun kuruluşunda ön plana[…]

Küresel Şeytani Aklın Yumuşak Gücü SİNEMA ENDÜSTRİSİ

Küresel Şeytani Aklın Yumuşak Gücü SİNEMA ENDÜSTRİSİ   Amerikan sinema endüstrisi, dünya genelinde Amerikan hayranlığı uyandırmak ve toplumları birtakım algılarla sevk ve idare etmek amacıyla kurulmuş bir endüstridir, “Bir ülkenin diğer ülkeleri kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmesi ve silah zoru olmaksızın kendi istediğini o ülkelerin isteği haline getirebilmesi” şeklinde tanımlayabileceğimiz yumuşak güç kavramı, batı emperyalizmi tarafından[…]

Küresel Şeytani Aklın Yeni Sömürü Düzeni ŞİRKET EMPERYALiZMİ

Küresel Şeytani Aklın Yeni Sömürü Düzeni ŞİRKET EMPERYALiZMİ (Kapitalizmden Emperyalizme Evrilen Evanjelik-Yahudi Tahakkümü)   Sermaye anlamındaki “Kapital” kelimesinden türetilen Kapitalizm, feodal sistemin yıkılmasının ardından ortaya çıkan ekonomik bir sistemdir. Bu sistemde her şeyin değerini para belirler. Özel şahıs mülkiyetinde olan üretim, azami kar sağlamak adına yapılır. Bu üretimin sahipleri, aynı zamanda hayal edilen her şeyin sadece[…]

Güç Zehirlenmesinden Şiddetli İç Kanamaya THE PATİENT AMERİCA / HASTA AMERİKA

Güç Zehirlenmesinden Şiddetli İç Kanamaya THE PATİENT AMERİCA / HASTA AMERİKA    “Hasta Adam” Deyiminin Tarihçesi “Hasta Adam” tanımlaması, tarihte ilk kez Rus Çarı I. Nikola tarafından Osmanlı İmparatorluğu için kullanılmıştı. Ne var ki, İngiltere’nin Rusya elçisi Seymour aracılığıyla her tarafa yayılan bu benzetmenin hemen ardından gerçekleşen Kırım savaşında, Osmanlılar Rusları yenmiş, bu benzetmenin sahibi[…]

Sultan Abdülhamid Dönemi MUARIZ / MUHALİF AYDINLAR

Sultan Abdülhamid Dönemi MUARIZ / MUHALİF AYDINLAR (20.Yüzyıldan Günümüze Taşınan Dersler / Nedametler)   “Panislamizm* uykudadır. Fakat bu uyuyanın her zaman uyanabileceğini hesaplamamız lazım. Şayet bir gün bu güç, Batı egemenliğine karşı çıkıp Batı düşmanlığını parola edinerek harekete geçecek olursa; İslam’ın vurucu esprisi üzerinde öyle bir psikolojik tesir yapacaktır ki, Ashab-ı Kehf gibi uzun bir[…]

İslam Coğrafyasında Açık Bırakılan Adisyon : BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

İslam Coğrafyasında Açık Bırakılan Adisyon BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (Batının Devam Eden Dini ve Ekonomik Paylaşım Savaşı)   “…Siz Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih sahnesinden çekilmesinden sonra bıraktığı boşluğu(n yerini) hiçbir devletin, kurmayı düşündüğünüz Milletler Cemiyeti’nin alamayacağını, hiç birisinin üç kıtanın en karışık ve dağdağalı mıntıkasında Osmanlı Hakanlığı kadar adaleti, hakkı, nasfeti, musavatı temin edemeyeceğini göreceksiniz. Osmanlının elinden[…]

Sultan Sencer’den Cumhurbaşkanı Erdoğan Dönemine KÜRT VE KÜRDİSTAN (کردستان) KAVRAMI

Tarihsel Bağlamda Kürt kelimesi ve Kürtlerin kökeni Kürt kelimesi ve Kürtlerin kökenine dair çalışmalar oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu çalışmaların bir kısmı bilimsel zeminde ilerlerken, büyük bir ekseriyeti son yüzyılda alelacele ortaya atılmış bilimsellikten uzak iddialardan müteşekkildir. Özellikle Kürtlere köken bulma çabası ile Kürtlerin köken bulabileceklerine dair telaş birbirine karışmış ve birbirine zıt istikamette seyreden[…]

Savaş Ahlakının Tarumar Edilişinin Miladı: HİROŞİMA VE NAGAZAKİ – 3 (Günümüz Zebanilerinin akıttığı İlk Cehennem Kusmuğu)

  72 Yıl Önceden Bugüne: Değişmeyen Batı Zihniyeti Yazının bir önceki serisinde Tarihin İlk Cehennem Kusmuğu için Neden Hiroşima ve Nagazaki şehirlerinin tercih edildiğinden Amerika’nın vicdan azabı yerine memnuniyet duyduğundan bahsetmiştik. Aradan geçen 72 yıla rağmen batı zihniyeti ve Amerika’da değişen hiçbir şey olmamıştır. Bugün Irak, Libya ve Suriye başta olmak üzere İslam coğrafyasının her[…]