Günümüzün Kirletilen ve İstismar Edilen Kavramlarından Selefilik Nedir, Ne Değildir? (2) (İbn Teymiyye’nin Hayatı ve Görüşleri)

Bir önceki yazımıza Sahabe, Tabiin ve Etba-ı Tabiin’den müteşekkil Selef ve Selef-i Salihin mevzusuyla giriş yapmıştık. Selef-i Salihin döneminden sonra onların yolunu takip edenlere atfen Selefilik kavramı ve bunun kapsama alanından kısmen bahsetmiştik. Bu yazımızda Selefî düşüncenin İslâm tefekkür tarihindeki en mühim mümessillerinden birisi olan İbn Teymiyye’den bahsedelim. Takiyuddin Ahmed İbn Teymiyye el-Harrani, namı meşhur[…]

Günümüzün Kirletilen ve İstismar Edilen Kavramlarından Selefilik Nedir, Ne Değildir? (1)

Hatemül-Enbiya Hz. Muhammed(sav) “Ümmetimin en hayırlıları benim dönemimde yaşayanlardır. Sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenlerdir”(Buhârî, Fedâilu’s-Sahabe,1; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe,216) buyurarak Sahabe, Tabiin ve Etba-ı Tabiinden müteşekkil ilk üç nesli övmüştür. Asr-ı Saadetten başlayarak yaklaşık üç yüz sene devam eden bu nesil, niyeti ve ameli ile salih insanlardan müteşekkil olduğu için kendilerine aynı zamanda[…]

يا أبناء المسلمين لا تتجه نحو الربيع المزيف صنيعة الغرب بل إلى الاتحاد الاسلامي

إن العالم الذي تعيشه فيه الآن يتدحرج منذ أكثر من 150 عاماً بين هاهنا وهناك كالمركبة التي فقدت سائقها. لقد مزق الغرب الرأسمالي المتوحش, التراب الذي تعيش عليه في آخر قرن على أسباب مذهبية أو لغوية بعد أن عمل عليها لعصور متتالية وقسمها بين فلقتي عقل الشيطان: اللاعبين الأساسين العالميين, الشيوعية والاشتراكية. أولاً يقتلع رأسك[…]

EY MÜSLÜMAN EVLADI! Batı’dan Gelen Sahte Bahara Değil İTTİHAD-I İSLAM’A YÖNEL

İçinde yaşadığın ve sana ait olan bu coğrafya, 150 yıldan bu yana şoförünü kaybetmiş araç misali bir o yana, bir bu yana savuruluyor.Doymak bilmeyen emperyalist Vahşi Batı, asırlardır sahibi olduğun bu toprakları,son yüzyılda dil veya mezhep üzerinden lime lime etti. Her bir parçanı, küresel şeytani aklın iki as oyuncusu olan komünizm ve kapitalizmin temsilcileri arasında[…]

Aile Politikalarımızda BA’DE HARAB’İL BASRA VAZİYETLER

İslam’da Ailenin Kutsallığı Meselesi İslam’da kutsal addedilen yapılardanbirisi de ailedir. Gerek Kur’an-ı Kerim’de, gerekse Hz. Peygamberin sahih sünnetinde  evlilik ve aile konusunun önemine özellikle değinilir. Hele ki meşru evlilik ve neslin devamı meselesi,“Evlenmeye gücü yetip de evlenmeyen benden/ümmetimden değildir” (Taberanî)buyurulacak kadar İslam’ın önemsediğive teşvik ettiği bir durumdur.Nahl Suresi 72.ayette“Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden[…]

İslam Âleminin İçinde Bulunduğu Girdap DÜŞMANIN SİLAHIYLA KENDİSİNİ VURMAK

—“Hünkârım, anlayamıyoruz! Misal silah meselesi. Neden bizim fabrikalarımızda üretilsin? En iyilerini satın alıyoruz zaten.” —“İmanın bize verdiği vazifedir bu Paşa!” —“İman ile silahın ne alakası var?” —“İman bize der ki, Düşmanın silahı ile silahlanın. Paşalar, Garp sanayileşti. İcatlar yaptı, silahlar üretti. Korkarım ki bu icatlar yüzünden bir milyon kişiyi öldürecek silahlarda yapacaklar. Peki, biz buna[…]

Mısır Zindanlarından Dünyanın En Büyük Makamına Yolculukta Muhammed Mursi / محمد مرسي عيسى العياط (Beraat Kararı Mahkeme-i Kübra’ya Ertelenen Lider)

Muhammed Mursi İsa el-İyat, Ağustos 1951’de Mısır`ın Şarkiye ilinde dünyaya geldi. Babası çiftçi, annesi ise ev hanımıydı. 5 kardeşin en büyüğü olan Mursi, ilk eğitimini Şarkiye’de aldıktan sonra Kahire Üniversitesi mühendislik bölümünden 1978 yılında mezun oldu. Mühendislik doktorasını Güney Kaliforniya Üniversitesi`nde tamamlayan Mursi, 1982-1985 yılları arasında Northridge Kaliforniya Eyalet Üniversitesi`nde yardımcı doçent olarak görev yaptıktan[…]

Bir Sosyalistin kaleminden HAZRETİ MUHAMMED (SAV)

İmam, cenaze namazı için toplanmış kalabalığa teneşir tahtasını işaret ederek “Mevtayı nasıl bilirdiniz?” diye sorar. Hazirun, hep bir ağızdan “iyi bilirdik hocam” şeklindeki klasik cevabı verirler. Tam o sırada saçları ağarmış resmi kıyafetli ve konuşmasından mevtayı iyi tanıdığı anlaşılan yaşlı bir adam sesini yükselterek söze devam eder.  “İyi bilirdik hoca, iyi bilirdik. Dini bütün Sosyalist[…]

Hayye Alessulh Vessalah

  Hayye Aleşşuur Bugün üzerinde yaşadığımız ve dilediğimiz gibi tasarruf ettiğimiz bu topraklar, gücünü inancından alan ecdadın iman kuvvetiyle fethettiği geniş bir coğrafyanın merkezi hükmündeki topraklardır. Bugün torunların hem birbirini, hem öz kaynaklarını, hem de asli değerlerini hoyratça harcadığı bu topraklar, çok değil, bir asır önce dedelerinin iman dolu göğsünü siper etmek suretiyle kendilerine miras[…]

Amaç Türkiye’yi Venezuela yapmak

Seçimde hukuki süreç devam etmesine rağmen, ABD ve Avrupa’dan peşi sıra gelen, “sonuçları tanıyın” çağrıları Türkiye’yi kaotik ortama sürükleme çabası olarak nitelendirildi. Uzmanlar, Batı ve FETÖ’nün, İstanbul’da yönetimin CHP’de olup olmadığıyla ilgilenmediğini, asıl dertlerinin Gezi benzeri bir sokak hareketi olduğuna dikkati çektiler. Hüsrana uğrayan Batı intikam alıyor Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi Derneği (USTAD)[…]