EY MÜSLÜMAN EVLADI! Batı’dan Gelen Sahte Bahara Değil İTTİHAD-I İSLAM’A YÖNEL

İçinde yaşadığın ve sana ait olan bu coğrafya, 150 yıldan bu yana şoförünü kaybetmiş araç misali bir o yana, bir bu yana savuruluyor.Doymak bilmeyen emperyalist Vahşi Batı, asırlardır sahibi olduğun bu toprakları,son yüzyılda dil veya mezhep üzerinden lime lime etti. Her bir parçanı, küresel şeytani aklın iki as oyuncusu olan komünizm ve kapitalizmin temsilcileri arasında taksim etti.

Evvela başını gövdenden ayırıp üzerinde tepindiler. Yetmedi, sarhoş edip bir o yana bir bu yana top misali savurdular.Başından ayırdığı gövdenin her bir parçasına birer bayrak ve birer marşla damardan girerekadını vatan koydular. Sana bütün kutsallarını unutturup bunları,onların yerine ikame ettiler.

Dile kolay, bir zamanlar Allah ve Resulü’nün emrinde yekvücut olan coğrafyan, bu gün tam 63 ülkeden müteşekkil birer koloni haline gelmiş durumda.Günün birinde iyileşme emaresi gösterir de aklın başına gelir ihtimaline karşı ta o zamandan nice tedbir aldılar.Küresel şeytani akıl, ilerleyen zamanda birbirini anlamayasın ve kendi aranda yeniden ittifak kurmayasın diye her bir parçanın başına İspanya’dan, Fransa’dan, İngiltere’den ve sair Haçlı ülkelerinden ayrı ayrı vasiler tayin etti. Her vasi, küresel sömürünün bir şubesi olan kendi ülkesinin çıkarlarına hizmet etmesi için içindeki en kirli ve hırsı sebebiyle dinini ve milletini satmaya en hazır ailelerini kendi namlarına birer naip tayin etti.

Birer aile diktasından müteşekkil rejimler oluşturarak adını krallık koydu. Emre amade harisler bulup onları senin başına kral etti.Ola ki bu aileler günün birinde tamah edip payına düşenden fazlasını alır veya nedamet edip kendi milletine hizmet eder ihtimaline karşı zihniyeti fasit asker ve yargı mensuplarını bizzat kendi eliyle yetiştirip onların yanına yerleştirdi.Şeytani düzenek yıkılmasın diye zaman zaman darbeler yapıp yönetimlere el koydu veya yönetim şeklini değiştirdi. Halka özgürlük, refah umutları vadederek oluşturduğu diktanın kurumsallaşmış hali olan bu rejime de demokrasi dedi. Yürüttüğü algı sayesinde senin ona inanmanı, güvenmeni ve hatta işaret ettiği idareci ve idari sistemi kutsamanı dahi başardı. Seçti, seçtirdi ama hep kendisi yönetti. Sen her seferinde “iktidar oldum” zannettin, ama her daim demokrasi perdesinin görünmeyen yüzündeki vasi muktedir oldu. Sen uydukça o, senin dilini, dinini, kültürünü, ekonomini, canını, onurunu, şerefini tarumar etti.

Şimdi de, sınırları cetvelle belirlenmiş toprak parçaları üzerinde, sözde söz sahibi olanların, birbirini senelerdir yemesi yetmiyormuş gibi şeytani akıl bu topraklardasahte baharlar üretiyor. Etrafını çevrelediği çemberin içinde kendi kendini yemeni ve tamamen tükenmeniistiyor. Seni komünist, kapitalist gibi oyuncaklarla fırkalara ayırdığı yetmiyormuş gibi, kendi özelinde bile sağ-sol, liberal, muhafazakâr, milliyetçi, gibi kimlikler üzerinden çatıştırıyor.  Yedi ceddi, bin yılı aşkın bir süredir Müslüman kimliğiylehuzur içinde,bir arada yaşamanı sağlayan zihniyetini iğfal ederek zihnini,bu yeni kimliklerle işgal etmeye devam ediyor.

Kısacası her türlü şeytani planı, üzerinde uygulayıp “hayyeale’l-ihtilaf” diyor.O, “hayyeale’l-ihtilaf” dedikçe, aynı dili konuşanlar birbirini boğazlıyor.O, “hayyeale’l-ihtilaf” dedikçe, aynı secdeye kapananlar birbirini kurşunluyor.O, “hayyeale’l-ihtilaf” dedikçe, aynı Allah’a inananlar birbirinin malına, canına ve ırzına tecavüz ediyor.O, “hayyeale’l-ihtilaf” dedikçe, aynı Cuma namazından çıkanlar Rabia ve Tahrir meydanlarına doluşup birbirini ezmeye çalışıyor.

Ve bu oyun üzere sürüp giden ahval, yeni yüzyılda da değişmiyor. Dün, sanal bir vatan, bir bayrak, bir marş vererek bahar vadeden vahşi batı, bugün yeniyeni baharlar vaat ediyor. Onun gösterdiği bahara uydukça dilini, dinini, kültürünü, ekonomini, canını, onurunu, şerefini tarumar etmeye devam ediyor.

Ey Müslüman evladı! Kalk ve diril!

Zaman,Batı’dan esecek sahte baharların değil, içindedalga dalgabüyüteceğin İttihad-ı İslam baharının zamanıdır.Sana ait olan bu coğrafyanın kaderini emperyalist Batı’nın yeni ihtilaf projeleri ile belirlemesine mani olma zamanıdır.Seni sana kırdırmak suretiyle İsrail’e alan açan şeytani ittifakın alçak planlarını bozma zamandır.Allah(cc)’ınKitabı ve Rasullüllah(sav)’in sünnetine sıkı sıkıya sarılarak öz kimliğine dönerek gerçek huzuru bulma zamanıdır. Emperyalizmin coğrafyanda oynamaya çalıştığı oyunlara karşı Hz.Ömer(ra) gibi olmak ve bu şeytani ittifakın gelecek yüzyıla dair hayallerini boğazlarına tıkamak zamandır.

Madem küresel şeytan sana “hayyeale’l-ihtilaf” diyor.

O halde, “Hayyelale’l-ittihad” deme zamanıdır