Günümüzün Kirletilen ve İstismar Edilen Kavramlarından Selefilik Nedir, Ne Değildir? (2) (İbn Teymiyye’nin Hayatı ve Görüşleri)

Bir önceki yazımıza Sahabe, Tabiin ve Etba-ı Tabiin’den müteşekkil Selef ve Selef-i Salihin mevzusuyla giriş yapmıştık. Selef-i Salihin döneminden sonra onların yolunu takip edenlere atfen Selefilik kavramı ve bunun kapsama alanından kısmen bahsetmiştik. Bu yazımızda Selefî düşüncenin İslâm tefekkür tarihindeki en mühim mümessillerinden birisi olan İbn Teymiyye’den bahsedelim. Takiyuddin Ahmed İbn Teymiyye el-Harrani, namı meşhur[…]

Günümüzün Kirletilen ve İstismar Edilen Kavramlarından Selefilik Nedir, Ne Değildir? (1)

Hatemül-Enbiya Hz. Muhammed(sav) “Ümmetimin en hayırlıları benim dönemimde yaşayanlardır. Sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenlerdir”(Buhârî, Fedâilu’s-Sahabe,1; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe,216) buyurarak Sahabe, Tabiin ve Etba-ı Tabiinden müteşekkil ilk üç nesli övmüştür. Asr-ı Saadetten başlayarak yaklaşık üç yüz sene devam eden bu nesil, niyeti ve ameli ile salih insanlardan müteşekkil olduğu için kendilerine aynı zamanda[…]