Günümüzün Kirletilen ve İstismar Edilen Kavramlarından Selefilik Nedir, Ne Değildir? (2) (İbn Teymiyye’nin Hayatı ve Görüşleri)

Bir önceki yazımıza Sahabe, Tabiin ve Etba-ı Tabiin’den müteşekkil Selef ve Selef-i Salihin mevzusuyla giriş yapmıştık. Selef-i Salihin döneminden sonra onların yolunu takip edenlere atfen Selefilik kavramı ve bunun kapsama alanından kısmen bahsetmiştik. Bu yazımızda Selefî düşüncenin İslâm tefekkür tarihindeki en mühim mümessillerinden birisi olan İbn Teymiyye’den bahsedelim. Takiyuddin Ahmed İbn Teymiyye el-Harrani, namı meşhur[…]