Günümüzün Kirletilen ve İstismar Edilen Kavramlarından Selefilik Nedir, Ne Değildir? (1)

Hatemül-Enbiya Hz. Muhammed(sav) “Ümmetimin en hayırlıları benim dönemimde yaşayanlardır. Sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenlerdir”(Buhârî, Fedâilu’s-Sahabe,1; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe,216) buyurarak Sahabe, Tabiin ve Etba-ı Tabiinden müteşekkil ilk üç nesli övmüştür. Asr-ı Saadetten başlayarak yaklaşık üç yüz sene devam eden bu nesil, niyeti ve ameli ile salih insanlardan müteşekkil olduğu için kendilerine aynı zamanda[…]