Aile Politikalarımızda BA’DE HARAB’İL BASRA VAZİYETLER

İslam’da Ailenin Kutsallığı Meselesi İslam’da kutsal addedilen yapılardanbirisi de ailedir. Gerek Kur’an-ı Kerim’de, gerekse Hz. Peygamberin sahih sünnetinde  evlilik ve aile konusunun önemine özellikle değinilir. Hele ki meşru evlilik ve neslin devamı meselesi,“Evlenmeye gücü yetip de evlenmeyen benden/ümmetimden değildir” (Taberanî)buyurulacak kadar İslam’ın önemsediğive teşvik ettiği bir durumdur.Nahl Suresi 72.ayette“Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı, eşlerinizden[…]