İslam Âleminin İçinde Bulunduğu Girdap DÜŞMANIN SİLAHIYLA KENDİSİNİ VURMAK

—“Hünkârım, anlayamıyoruz! Misal silah meselesi. Neden bizim fabrikalarımızda üretilsin? En iyilerini satın alıyoruz zaten.” —“İmanın bize verdiği vazifedir bu Paşa!” —“İman ile silahın ne alakası var?” —“İman bize der ki, Düşmanın silahı ile silahlanın. Paşalar, Garp sanayileşti. İcatlar yaptı, silahlar üretti. Korkarım ki bu icatlar yüzünden bir milyon kişiyi öldürecek silahlarda yapacaklar. Peki, biz buna[…]