Türkiye siyasetinde Balkon Konuşmaları

Türkiye siyasetinde İktidarın Muktedirliğini İlan Etmesinin Diğer Adı

BALKON KONUŞMALARI

(Ulusaldan Küresele Doğru Gövde Gösterisiyle Verilen Mesajlar)

 

Türkiye’de Seçim Kampanyaları

Seçim kampanyaları, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de oldukça hareketli geçmektedir.

Bu kampanyaların yüksek dozda partizanlık ihtiva etmesi bir yana, rakip partiyi veya liderini halkın gözünde küçük düşürecek karşılıklı suçlamalar ve sert tartışmalara sahne olmaktadır.

Bazı siyasi partiler, seçim kampanyalarını kendi becerisinden ziyade rakip partinin beceriksizliği üzerinden götürmeye çalışırlar.

Bazıları ise seçimin tabiatı gereği bir yandan karşı tarafa yüklenirken, öte yandan kendi becerisini ön plana çıkartarak bir takım vaatlerde bulunurlar.

İktidara namzet partiler daha gerçekçi ve yerine getirilebilir vaatler sunarken, iktidar olmaktan uzak partiler ise çoğu zaman günübirlik ve uçuk vaatlerle dikkat çekmeye çalışırlar.

Kıyasıya geçen her seçim yarışının en önemli zamanı, halkın sandığa iradesini yansıttığı oylama günü ve aynı günün akşamında sonuçların açıklandığı zamandır.

Seçim sonuçlarına göre tek başına veya birden fazla partinin bir araya gelmesi ile bir hükümet kurulması icap eder. Bu durumda halk, hem iktidar yolunu açtığı partinin liderinden, hem diğer liderlerden seçim kampanyasındaki dili yumuşatmalarını ve normalleşmelerini bekler.

Türk siyasi tarihine baktığımızda seçimden muhalefet olarak çıkan veya meclise giremeyen partilerin, vatandaşın normalleşme talebine çok fazla riayet etmediklerine ve  şaibe algısı üzerinden seçimi yorumladıklarına şahit oluyoruz.

İktidara gelen partinin lideri ise, kampanya süresince oluşan sert rüzgârı yumuşatma eğilimine girer ve her kesimi kucaklayan bir iktidar olacaklarını ilan eder.

Bu ilan, 2000’li yıllara kadar bir televizyon demeci veyahut benzer bir mesaj ile gerçekleşirken, Ak Parti iktidarıyla birlikte birçok alanda değişim yaşandığı gibi, ilanın mahiyeti de değiştirmiştir.

Önceki yıllarda liderler, mikrofonların başına geçerek veya seçmenlerinin arasındayken kendilerine uzatılan mikrofonlara gerekli açıklamaları yapmakla yetinirken, Ak Parti iktidarı ile birlikte bu açıklama, bir program dâhilinde ve taraftar seçmenlerin katılımı ile yapılmaya başlanmıştır. İlerleyen yıllarda Sayın Erdoğan’ın nevi şahsına münhasır balkon konuşması adı verilen ve Türkiye siyasi tarihi için yeni sayılabilecek bir seromoni ortaya çıkmıştır.

Balkon Konuşmasının Tarihçesi

İşin esasında, balkon konuşması adı verilen bu yöntem her ne kadar Cumhuriyet Türkiye’sinde Sayın Erdoğan’ın şahsına özel ise de, bu hitap tarzının iktidarlarla ilişkisi yeni değildir.

Geçmiş tarihlerde, egemenlik ilanı veya taraftarlarıyla birlikte gövde gösterisi sunarak rakiplerine gözdağı vermek şeklinde kullanılan bu yöntem, hem Osmanlıda, hem garbi devletlerde bazı liderler tarafından çeşitli formatlarda kullanılmıştır.

Roma hükümdarı Viktoryen’in ”Halka Sesleniş” adı altında balkondan yaptığı konuşmalar veya Cennetmekân Sultan II. Abdülhamit Han’ın daha çok teskin amaçlı yaptığı balkon konuşmaları da bu yöntemin iktidarla ilişkisinin sadece günümüze ait olmadığını ortaya koymaktadır.

Sultan II. Abdülhamid dönemi Şeyhülislamlarından Cemalettin Efendi’nin hatıratında anlattığına göre, tebaa, asker yahut partililer bir takım meselelerden rahatsız olduklarında hep sarayın önünde gelir ve Sultanın balkondan bir konuşma ile kendilerini sakinleştirmesini beklerlerdi.

İslam kültüründe ise balkondan ilanın apayrı bir yeri vardır. İslam dininin önemli şiarlarından olan ezan, günümüze kadar balkondan ilan edilegelmiştir. Minare öncesi ezan okunan mekan (veya müezzine ait yerde) balkona benzer bir çıkıntı yapılarak ilan edilen namaz saati, cihat veya zafer ilanı gibi birtakım duyurular, minare mimarisinden sonra şerefe adı verilen bölümden yapılmaktaydı ki, bu bölüm minarenin balkonundan başka bir yer değildir.

Hasıli, her ne kadar balkon konuşmaları yöntemi ABD Başkanı Roosevelt’ten Sovyet Devrimi’nin lideri Lenin’e kadar yakın tarihe damgasını vurmuş önemli liderler tarafından kitlelerde aidiyet oluşturmak ve onları coşturmak amacıyla kullanılmışsa da, başkalarının iddia ettiği üzere, İslam Türk kültürünün yabancısı olduğu ve tamamen batıdan aldığı bir yöntem değildir.

Hele ki, Erdoğan’ın nevi şahsına münhasır balkon konuşmalarını Amerikanvari sistemin bir kopyası gibi sunmak, batı hegemonyasını kabullenmişliğin akademik bir dille tezahüründen başka bir şey değildir.

Erdoğan’ın Balkon Konuşmaları

Cumhuriyet Türkiye’si için yeni bir yöntem olup Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan balkon konuşmaları, yine Erdoğan’ın kurucusu olduğu Ak Parti iktidarında geleneksel hale gelmiştir.

Birçok araştırmacı, nasıl ki Erdoğan’ın siyasi zaferleri anılırken hep AK Parti döneminden başlatıyorsa, aynı şekilde Erdoğan’ın AK Parti ile gelenekselleşen meşhur balkon konuşmalarının miladını da AK Parti ile başlatırlar.

Oysaki Erdoğan, 1994 yılından günümüze kadar girdiği her seçimi kazanan Türk siyasi tarihinin en önemli isimlerinden birisidir ve ilk zafer konuşmasını da sanılanın aksine AK Parti’yi kurduğu 2002’de değil, ta 1994 yılında İstanbul belediye başkanı seçildiğinde yapmıştır.

Erdoğan’ın balkon konuşmalarının ihtişam açısından tarihsel örneklerine benzediği doğrudur.

Bu konuşmaların, sadece taraftarların katıldığı bir gövde gösterisine dönüştüğü de doğrudur.

Lakin Erdoğan, ihtişam içerisinde gerçekleştirdiği bütün balkon konuşmalarında, her kesime hitap eden kucaklayıcı ve kapsayıcı bir dil kullanarak önceki liderlerden farkını ortaya koymuştur.

24 Haziran 2018’de yapılan son seçim dâhil olmak üzere 16 yılda tam 13 seçim zaferi kazandıran Erdoğan, AK Partinin %34 oy alıp iktidara geldiği 2002 seçimlerinden bu güne kadar istisnalar hariç bütün seçimlerden sonra, tüm Türkiye’ye hitaben kalabalık bir taraftar topluluğu önünde coşkulu bir konuşma yapmıştır.

Bu konuşmaları arasında özellikle 2007 seçimi sonrasında genel merkez balkonundan yaptığı konuşma oldukça dikkat çekmiş ve bu hitap şekli, siyasi tarihimize balkon konuşması şeklinde geçmiştir.

Balkon konuşması kavramı o tarihten sonra öyle benimsenmiştir ki, neredeyse herkes Erdoğan’ın girdiği her seçim sonrası balkondan vereceği mesajları merakla bekler hale gelmiştir.

Güçlü lider kişiliğiyle Erdoğan, sadece taraftarlarını değil, muhalif tabanı dahi seçim sonrası yapacağı balkon konuşmasına kilitlemeyi başarabilmiştir.

Öyle ki, geçtiğimiz ay içerisinde yapılan 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra muhalif gazeteler, Erdoğan’ın balkon konuşması yapıp yapmayacağını, yaptığı takdirde ne gibi mesajlar vereceğini defaten haberleştirdiler.

Basının seçim sonraları oluşan merakını karşılıksız bırakmayan Erdoğan, bir konuşmasında “Şimdi, bana zaman zaman bazı basın mensupları soruyor, bu sene de balkon konuşması yapacak mısınız? Tamam da balkon konuşmasından ne bekliyorsunuz, bu bir. İki, muhalefet liderlerine veya genel başkanlarına, genel müdürlerine neden sormuyorsunuz, siz de bir balkon konuşması yapacak mısınız?  E, bunların böyle bir derdi yok. E şimdi, bunların sesi soluğu da çıkmayacak. Ne diyecekler yarın? Söyleyeyim ben. Biz kazandık. Her ne kadar yüzde 26 da alsak, 27 de alsak, 28 de alsak 30 da alsak biz kazandık diyecek genel müdür. Öbürü çıkacak 13, 14 de alsak 15 de alsa biz kazandık diyecek. Niye? Hayatları bunların böyle geçti! Bu kardeşiniz ne dedi? Eğer birinci parti olamazsak ben genel başkanlığı bırakırım dedi. Zira siyaset onur ister, siyaset bu noktada asillik ister, makamı zenginleştirebiliyorsanız orada oturun. Eğer zenginleştiremiyorsanız bırakın gidin.” şeklinde konuşarak balkon konuşmasının kendisiyle özdeşleştiğini güçlü bir şekilde ima etmiştir.

Hem taraftarlarıyla kutlama yapmak, hem de muhalif tabana mesajlar vermek amacıyla bu beklentilere cevap veren Erdoğan, daha önce ifade ettiğimiz üzere, sadece 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile 16 Nisan 2017 referandumunda bu konuşmayı yapmamıştır.

7 Haziranda sandıktan çıkan sonucu zafer olarak nitelemediği için açıklama yapmayan Erdoğan, 1 Kasım 2015 genel seçimi ve 16 Nisan 2017 referandumundan sonraki balkon konuşmalarını zamanın başbakanları Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım’a bırakmıştır.

Erdoğan için belki de en anlamlı balkon konuşması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylandığı ve halkın kendisini yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçtiği 24 Haziran 2018 seçimleri sonrası yaptığı konuşmadır.

Erdoğan’ın Balkon Konuşmaların Mahiyeti

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Kasım 2002’den Haziran 2018’e kadar yapmış olduğu konuşmaların hemen hemen hepsinde demokrasi ve milli irade vurgusu ön plandadır.

Verdikleri destekten dolayı taraftara teşekkürün mutlaka yer aldığı bu konuşmalarda güven ve istikrar özellikle vurgulanmakta ve Ak Partiye oy vermeyen veyahut hiç oy kullanmayanları kapsayan birleştirici ifadeler özenle kullanılmaktadır.

Bunun yanı sıra, bölgesel güç Türkiye, vesayet düzeninin son bulması, yeni anayasa gibi vurgular mevcut seçim gündemine bağlı olarak, balkon konuşmalarına yansıyan mesajlardır.

Erdoğan’ın balkon konuşmalarında ihtişamlı bir giriş mutlaka bulunur ve konuşma araları ise İslami motiflerle beslenir. Özellikle Allah lafzını ihtiva eden dua kısmı, konuşmanın en vurgulu kısımlarındandır.

Bu yazımızda isterdik ki, bütün balkon konuşmalarını ayrı ayrı değerlendirelim. İtiraf etmek gerekirse, bütün balkon konuşmalarındaki önemli vurguları yazımıza taşıyalım derken tam 18 sayfalık bir metin ortaya çıkardık ki bu haliyle okuyucuya sunmuş olsaydık okunması dahi mümkün olmazdı.

Bu yüzden 2007, 2011, 2014 ve son olarak 2018’de yaptığı balkon konuşmaları arasından dikkat çeken mesajları ortak başlık altında ve mümkün mertebe benzer cümleleri eleyerek sunmaya çalışalım

— Cumhuriyet, Hukuk, Demokrasi ve Milli İrade Vurgusu

“Sandıktan birlik ve beraberliğimiz, demokrasimiz ve cumhuriyetimiz daha da güçlenerek çıkmıştır.”

“Demokrasiye olan inanç, demokrasiye olan güven bir kez daha ortaya çıkmıştır.”

“Demokrasimiz, önemli bir sınavını dünyaya örnek olabilecek şekilde başarıyla vermiştir.”

“ileri demokrasi herkes içindir. Hak ve özgürlükler herkes içindir. Hukukun üstünlüğü herkes içindir.”

            “Türkiye, Ramazan Bayramının ardından demokrasi bayramından da yüzünün akıyla çıkmıştır.”

“Bu sonuçlar, aynı zamanda demokrasideki ve ekonomideki hedeflerimize bir adım daha yaklaştığımızın ifadesidir.”

“İleri demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelemizde tarihi bir eşiği milletçe aşmış bulunuyoruz.”

“Demokrasi halkın iradesini kabullenmekle, bu iradeyi yönetime yansıtmakla, her türlü farklılığı siyasal sürece katmakla anlam kazanır.

“Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet hedefini 2023’te yakalamak temel önceliğimiz olacaktır.”

“Kazanan demokrasimiz olmuştur.”

“Evet kararı, milletimizin demokrasi özleminin bir neticesi.”

“Türkiye tercihini demokrasisine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, reformlarını devam ettirmekten yana kullanmıştır.”

“Milletimiz, sandıkta tercihini 16 yıldır olduğu gibi bu defa da kavgadan değil, hizmetten yana kullanmıştır. Kazanan demokrasimiz, kazanan hizmet siyaseti, kazanan milli iradenin üstünlüğü, kazanan Türkiye, kazanan Türk milleti, kazanan bölgemizdeki tüm mağdurlar, kazanan dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur.”

“Türkiye bir demokrasi imtihanını daha tüm dünyaya örnek olacak şekilde geride bırakmıştır”

“Artık katılımcı demokrasi var.”

“Halkımız demiştir ki evet artık ileri demokrasi, evet artık özgürlükler, evet artık üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü.”

“Bu seçimin galibi demokrasidir, milli iradedir, milletimizin bizatihi kendisidir.”

            “Milletimizden aldığımız güçle, yetkiyle demokrasi daha ileri standartlara kavuşacak, özgürlükler çok daha genişleyecek, herkes kendisini çok daha rahat ifade edecektir.”

“Her şey Türkiye için, demokrasi için, özgürlük için, kardeşlik için..”

“Demokrasinin gücü, siyasetin gücü, milli iradenin gücü bugün kat be kat artmıştır.”

“Türkiye’de artık milli iradenin gücü her türlü kirli oyunu bozacaktır.”

“Milli irade bir kez daha demokrasinin karşılığı olarak kullanılmıştır. Halkın iradesinin meşruiyetinden faydalanılmıştır.

”Milli irade hür ve şeffaf bir ortamda sandıklara yansımıştır.”

“Bugün bir kez daha milli irade kazanmıştır.”

“Kardeşlerim, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözüm aracı tartışmasız siyasettir, tartışmasız demokrasidir.”

“Kimin ne meselesi varsa, bunu siyasetle çözme yolun gitmelidir. Kimin ne meselesi varsa bunu artık sadece ve sadece sandıkta çözme yoluna gitmelidir.”

“Sandıkta bugün demokrasi kazandı. Sandıkta bugün irade kazandı.”

“Türk milleti sandığa, sandıkta tezahür ettirdiği iradesine sahip çıkarak, demokrasiye ve onun ayrılmaz bir parçası olan haklarına ve özgürlüklerine ne kadar önem verdiğini bu seçimde tekrar göstermiştir.”

— Birleştirici Dil, Türkiye, Güven ve İstikrar Vurgusu

“Bu seçimde kazanan güven ve istikrar olmuştur.”

“Seçimlerin galibi hiç ama hiç şüphesiz Türkiye’dir, bu aziz millettir.”

“Farklı tercihlerinizi de demokratik hayatımızın zenginliği olarak görüyoruz.”

“Bu seçimde kazanan, milletimiz olmuştur, geleceğimiz olmuştur, güven ve istikrar olmuştur.”

“Her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını daha ileriyle taşıyacağız”

“Bugünden sonra da gözümüz ve kulağımız yine milletimizde olacaktır. Hemen yarından itibaren, milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koşturmaya başlıyoruz.”

“Milletimizin sandıkta partimize verdiği mesajı da aldık”

“Milletimiz güven ve istikrar içinde AK Parti ile durmak yok, yola devam kararı vermiştir.”

“Bu sonuçlar, inşallah, bölgemizde ve dünyada, barışa, adalete, huzur ve istikrara katkı sağlasın diyorum.”

“Demokratik tercihini AK Parti’den yana kullanmayan değerli vatandaşlarıma da seslenmek istiyorum. Sizin sandıkta verdiğiniz mesajı da alıyorum. Lütfen müsterih olun. Kime oy vermiş olursanız olun oylarınız bizim için değerlidir. “

“Bugün evet diyenler de hayır diyenler de kazanmıştır.”

            “Evet diyenlerin iradesi de, hayır diyenlerin iradesi de, sandığa gitmeyenlerin tercihi de saygıdeğerdir.”

“Kardeşler, çatlamasın. Onları da kucaklayacağız, onları da aramıza alacağız.”

“81 vilayetimizin, 780 bin kilometrekarenin her bir zerresinin, 74 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”

“Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir. Türkiye siyaseti, sandığı, milli iradeyi sarsılmaz bir noktaya taşımıştır.”

“Bugün hiç kimse mahzun olmasın. Bugün hiç kimse üzülmesin. 77 milyon bilsin ki, bugün Türkiye kazanmıştır. 77 milyonun her bir ferdi bilsin ki, bugün Türkiye kazanmıştır.”

“Bugün yeni Türkiye’nin düğün günüdür. Bugün 77 milyon bir ve beraber olarak, birbirine kardeş olarak yeni Türkiye’nin zafer günüdür.”

“Bugün barışı savunan, mazlumların elinden tutan, hakkı her yerde cesaretle savunan Türkiye kazanmıştır. Bugün 2023 hedefleri kazanmıştır.”

“Bugün çözüm süreci kazanmıştır. Milli birlik ve kardeşlik süreci kazanmıştır. 77 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliği kazanmıştır. 77 milyon içinde tek bir kişi bile kaybetmemiştir. Çünkü onlara hizmetkar olan bir kadro, ayrımcılık yapmadan iş başındadır.”

“Farklı düşünebilirler, farklı siyasi partilere oy vermiş olabilirler, bize küfretmiş olabilirler, bize hakaret etmiş olabilirler, birçoğunu yuttuk,”

“AK Partiye oy vermiş olsun ya da olmasın tüm Milletimize şunu tüm içtenliğimle söylüyorum 12 Haziran 2011 seçimlerinin galibi inşallah hiç şüphesiz Türkiye’dir. Bu aziz millettir.“

“Hangi partiye oy vermiş olursa olsun sandığa giderek, demokratik hakkını kullanan her vatandaşıma teşekkür ediyorum.”

“Bugün benim Türk kardeşim, Kürt kardeşim, Zaza, Arap, Laz, Gürcü, Roman, tüm kardeşlerim, 74 milyon kazanmıştır. Bugün, işçiler kazanmıştır, memurlar kazanmıştır, emekliler kazanmıştır, çiftçim kazanmıştır, köylüm kazanmıştır, engellim kazanmıştır. Tüm genç kardeşlerim, tüm yavrularımız kazanmıştır. Yoksul kardeşlerim, kimsesiz kardeşim kazanmıştır.”

 “Bugün, demokrasi kadar, özgürlük kadar, barış, adalet, istikrar kazanmıştır.”

“Yeni AK Parti hükümeti AK Parti’ye oy verenlerin değil, tüm Türkiye’nin, 74 milyonun hükümeti olacaktır.”

“Biz diyoruz ki, gelin yeni bir sayfa açalım. Bu yeni sayfada ey muhalefet. ey bu muhalefete gönül veren milletim, Türkiye sevdası her şeyin üzerinde olsun. Türkiye’nin ali menfaatleri her şeyin üzerinde olsun.”

“Bize oy veren insanların da oy vermeyen vatandaşlarımın da hissiyatını, mesajını samimi şekilde değerlendireceğiz.”

“Bu seçimde kazanan güven ve istikrar olmuştur.”

“Türk’üyle, Kürd’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Abaza’sıyla, Boşnak’ıyla, Roman’ıyla velhasıl tek millet dedik.”

“Beni yaradan Allah 77 milyonu yarattığı için seviyorum. Biz de ayrımcılık yok. Bir grup bakıyorsunuz siyasi Kürtçülük yapıyor, bir grup siyasi Türkçülük yapıyor. Bir bakıyorsunuz ben CHP’de kumsalların partisiyim diyor. Kardeşlerim, biz 77 milyonu seviyoruz. Alevi’siyle, Sünni’siyle herkesi seviyoruz.”

“Sandıktan birlik ve beraberliğimiz, demokrasimiz ve cumhuriyetimiz daha da güçlenerek çıkmıştır.”

“Sizin sandıkta verdiğiniz mesajı anlıyorum lütfen, müsterih olun.”

“74 milyonun her bir ferdinin yaşam tarzı, inancı, değerleri, bizim üzerimizde mübarek bir emanettir.”

“Bize oy verenlerin de, vermeyenlerin de yaşam tarzını, inanç ve değerlerini, onurumuz, namusumuz, şerefimiz olarak göreceğimizden hiç kimsenin ama hiç kimsenin kuşkusu, şüphesi, tereddüttü olmasın.”

“Bize oy veren insanlarında vermeyen vatandaşlarımın da hissiyatını mesajını samimi şekilde değerlendireceğiz.”

“Bu seçimin galibi 81 milyon vatandaşımızın her bir ferdidir.”

— Halka Teşekkür, Dava ve İslami Vurgular

“Tabii ki bu sizin kararınızdır. Çünkü AK Parti’nin hamurunu siz yoğurdunuz.”

 “Allah yolumuzu açık etsin, Allah yar ve yardımcımız olsun.”

“Öncelikle milletimizin Ramazan Bayramını bir kez daha kutluyor, aziz milletimize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum.”

“Ben bana yönelik ifadeler nedeniyle hakkımı helal ediyorum.”

 “Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.”

“Allah onlardan razı olsun, mekânları cennet olsun. Adnan Menderes’in, Fatin Rüştü Zorlu’nun, Hasan Polatkan’ın canlarını feda ettikleri demokrasi, bu ülkede sarsılmaz bir güce ulaşıyor. Merhum Turgut Özal’ın hayalleri, özlemleri artık yerini bulmuştur.”

“Bugün küresel ölçekte mazlumların, mağdurların umudu kazanmıştır.”

“Siz en başta kendi iradenize kendi geleceğinize, siyasete, partinize, başbakanınıza sahip çıktınız hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”

“Elbette, en büyük teşekkürü bu aziz millet, bu aziz millet hakkediyor.”

“Kardeşlerim, kardeşlerim, siz yeni Türkiye’nin istiklal mücadelesine sahip çıktınız, sizlere teşekkür ediyorum.

“Rabbime sonsuz şükürler olsun ki, bize bu davanın bayraktarlığını yapma şeref ve izzetini bahşetti.”

“Bugüne kadar rabbim bize hangi emaneti yüklediyse canımız pahasına ona biz sahip çıkmaya, yüceltmeye çalıştık. Bundan sonra da bu can bu tende oldukça, üzerimize hangi emanet yüklenirse Allahlın izniyle ona sadakatle sahip çıkmaya çalışacağız.”

“İnşallah son nefesimize kadar, milletin ve ülkenin hizmetkarı olarak, bayrağımızı ve toprağımızı yüceltmenin mücadelesi içinde olacağız.”

“Siz büyük Türkiye idealine, büyük Türkiye hedeflerine sahip çıktınız. Her birinize teşekkür ediyorum.”

“Siz en başta kendi iradenize kendi geleceğinize siyasete, partinize, başbakanınıza sahip çıktınız. Hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”

“Bugün istiklaline, iradesine, ülkesine bayrağına sahip çıkan aziz milletime tekrar tekrar teşekkür ediyorum.”

“Rabbim bu aziz milleti korusun diye dua ediyorum.”

“Baki hakikatler, fani şahsiyetler üzerine bina edilemez. Biz ezelden gelen inşallah ebede giden bir davanın sadece hizmetkârlarıyız.”

“Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Biz büyük bir dava taşının sadece hamallarıyız.”

“Bizlere bugünleri gösteren Rabbimize hamd ediyorum.”

“Bizleri, milletimize mahcup etmeyen Rabbimize hamd ediyorum.”

“Böyle bir milletin mensubu, evladı olmakla ne kadar iftihar etsem, Rabbime ne kadar hamd etsem azdır.”

“Şu güzel manzara için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum.”

“Seçim sonuçlarının, demokrasimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum.”

“Bir kez daha milletime teşekkür ediyorum.”

“Aylardır dudaklarından dualar düşmeyen dedelere, ninelere, hatta çocuklara, gençlere, hanım kardeşlerime, beyefendilere teşekkür ediyorum.”

“Bize güvenen bize inanan kardeşlerime teşekkür ediyorum.”

“Rabbim bu seçimleri Türkiye için hayırlara vesile kılsın. Rabbim ülkemi, milletimi korusun.”

“Seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.”

“Şahsıma, ittifakıma ve partime güvenen tüm kardeşlerime, milletime şükranlarımı

sunuyorum. Cumhur İttifakı’nın bir diğer kanadı olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel

Başkanı sayın Bahçeli’ye ve MHP’nin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun yadigarı Alperenlere teşekkür ediyorum.”

“Türk siyasi tarihinin en yüksek katılımlı serbest seçiminde sandığa giderek bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.”

— Küresel Mesaj, Vesayet ve Dünya Liderliği Vurgusu

“Millet bugün sandıkta, Türkiye’ye ve dünyaya bir mesaj verdi, ne dedi: ‘Biz buradayız, Türk milleti geçilmez’ dedi. Millet, ‘Biz bu ülkenin sahipleriyiz’ dedi. ‘Millet eğilmez, Türkiye yenilmez’ dedi.

“Bugün aziz milletin sandıkta verdiği çok önemli bir mesaj var. Milletimiz siyaset dışı yollardan Türkiye’nin istikametinin belirlenmesine bugün çok çarpıcı bir şekilde tavrını, itirazını ortaya koymuştur”

            “Ya Rab ne büyüksün! Dünyanın her yerinde zaferimiz için ellerini gönüllerini dudaklarını duaya açan dost ve kardeşlerime teşekkür ediyorum.”

“Filistin’de gözü seçim sonuçlarında olan, Türkiye’nin zaferini kendi zaferi olarak gören kardeşlerime teşekkür ediyorum.”

“Bugün, küresel ölçekte, mazlumların, mağdurların umudu kazanmıştır. İnanın bugün İstanbul kadar Saraybosna kazanmıştır; İzmir kadar Beyrut kazanmıştır; Ankara kadar Şam kazanmıştır; Diyarbakır kadar Ramallah, Nablus, Cenin, Batı Şeria, Kudüs, Gazze kazanmıştır.”

“Bugün Türkiye kadar Ortadoğu, Kafkasya, Balkanlar, Avrupa kazanmıştır.”

“Mısırda demokrasi mücadelesi veren bizim mücadelemizi çok iyi anlayan kardeşlerime teşekkür ediyorum.”

“Çetelerin istikamet çizdiği Türkiye, Allah’ın izniyle, milletin takdiriyle artık geride kalmıştır.”

“Bizleri, kalbiyle ve gözüyle ülkemizi takip eden kardeşlerimize mahcup etmeyen Rabbimize hamd ediyorum.”

“Balkanlarda, Bosna Hersek’te Makedonya’da Kosova’da Avrupa’nın tüm kentlerinde yürekleri bizimle atan, bizim kadar coşkuyla şu zaferi kutlayan kardeşlerime teşekkür ediyorum.”

“Tıpkı, Kurtuluş Savaşı öncesinde olduğu gibi dünyanın dört bir köşesinde ellerini semaya açarak Türkiye’nin istiklal mücadelesine yürekleriyle, dualarıyla destek olan tüm kardeşlerimize, tüm dostlarımıza aziz milletimin selamlarını, şükran duygularını ifade ediyorum.”

“Suriye’de bombaların altında açlıkla kıtlıkla baş başa her an büyük acılar yaşayan ama Türkiye’nin AK Partinin zaferi için her an dua eden mazlum kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum.”

“Tıpkı Kurtuluş Savaşı öncesinde olduğu gibi dünyanın dört bir köşesinde ellerini semaya açarak Türkiye’nin istiklal mücadelesine yürekleriyle, dualarıyla destek olan tüm kardeşlerimize, tüm dostlarımıza, aziz milletimin selamlarını şükran duygularını ifade ediyorum.”

“Bu millet ümmetin umududur. Dünyanın umududur. Rabbim bu milleti doğru yoldan ayırmasın. Her türlü plana, oyuna ve tuzağa karşı korusun diye dua ediyorum.”

“Dün biz yoktuk ama bu dava vardı. Yarın biz olmayacağız, ama bu dava var olacak. Dünya var oldukça, inşallah, ay yıldızlı bayrağımız dünyanın barış umudu olarak, en yüksek burçlarda dalgalanmaya devam edecek.”

“Bu milletin, bu devletin, bu ülkenin ulusal güvenliğine ne yazık ki müdahale ederek, dışişleri bakanlığını dinleyecek kadar ihanet içinde olan, vatan hainlerini, bu ülke tanıma fırsatı buldu.”

“Millet biz bu ülkenin sahipleriyiz dedi. Millet eğilmez Türkiye yenilmez dedi.”

“Kardeşlerim! Bugün aziz milletin sandıkta verdiği çok önemli bir mesaj var. Milletimiz siyaset dışı yollardan, Türkiye’nin istikametinin belirlenmesine, bugünü çok çarpıcı bir şekilde, evet, tavrını, itirazını ortaya koymuştur.”

“Bugün ahlak dışı siyaset, kaset siyaseti, montaj siyaseti, iftira ve çamur siyaseti, esersizlik siyaseti, plansız, projesiz, hedefsiz siyaset bugün kaybetmiştir.”

“Biz hep ne dedik Türkiye kazanacaksa biz kaybetmeye razıyız dedik. AK Parti kaybetsin de Türkiye’ye ne olursa olsun anlayışı tarihe karışsın. Siyasetin merkezinde ilke olsun, değer olsun, samimiyet olsun. Türkiye’yi hep birlikte yüceltelim.”

 “Vesayetin her türü, vesayetçi odakların her türlüsü de bugün milletten tam bir Osmanlı şamarı yemiştir.”

“Kardeşlerim bugün kibir kaybetmiştir, bugün gurur kaybetmiştir. Milletine tepeden bakan, milletini küçümseyen, milletin tercihlerini hafife alan, millete en büyük hakaretleri yapan kibir bugün bir kez daha sandıkta yenilmiştir.”

“Siyaset dışı müdahalelerle Türkiye’ye rota çizme sevdası içinde olanlar, bugün sandıkta kaybettiler.”

“Kardeşlerim! Ne olacak! Pensilvanya ile hareket edenler bunu söyleyebilir mi? Buradan bile bir şey bekliyorlardı. Yani 25’inden sonrası kaos dedikleri şey buydu. Ekonomi çökecekti. Çöktü mü ekonomi. Daha da güçlenerek geliyoruz! Ekonomide de güçleneceğiz! Siyasette de güçleneceğiz! Demokraside de, daha güçlü demokrasiyi getireceğiz.”

“Batının özlemini duyduğu demokrasi bizde var bizde! Evet! Onlar samimi davranmadılar. Ve biz samimi davrandık. Biz kararlı şekilde yolumuza devam ettik. Artık, eski Türkiye yok. Yeni Türkiye var.”

 “Millet, istiklaline uzanan elleri sandığa gömmüştür.”

“Millet sinsi planları, ahlaksız tuzakları bugün bozmuştur.”

“Milletin sağduyusu, feraseti, basireti bugün hilelere ve desiselere galebe çalmıştır.”

“Ben ve arkadaşlarım son derece müsterih bir haldeyiz. Bizden öncekilerden devraldığımız büyük Türkiye sancağını yüksek burçlara dikmiş olmanın gururu içindeyiz. Siyasete güç kazandırmış olmanın, demokrasiyi güçlendirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz.”

“Dünyanın her yerinde Türkiye için, Türkiye’nin istiklali için dua edenlere teşekkür ediyorum.”

“Vandallara ve ihanet çetelerine hep birlikte karşı koyduk”

“Ülkemizi, bayrağımızı, ezanımızı, özgürlüğümüzü, namusumuzu darbecilerin pençesinden hep birlikte kurtardık. Nereye kaçtılar? Amerika’ya. Şimdi ölçüye bakıyorum, Amerika’daki oylara bakıyorum, oradan ana muhalefete bayağı oy gelmiş. Halep oradaysa arşın sandıkta.”

“Siz tarih yazıyorsunuz, asırlar sizi çok farklı anacak”

 “Dün darbecilerin tanklarını, toplarını, uçaklarını, helikopterlerini, silahlarını çıplak elleriyle durduran bu millet bugün aynı ellerle istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır.”

“Ülkemizin uluslararası alandaki itibarını çok daha yükseklere çıkartacağız. Bayrağımız, inşallah çok daha nazlı dalgalanacak. Ezanlarımız çok daha huşuyla okunacak. Her bir vatandaşımızın huzurunu ve refahını daha ileriyle taşıyacağız. Rabiamızı çok daha gür bir sesle ifade edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye tercihini, büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan, yatırımdan, zenginleşmeden, her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır.”

“Türkiye tercihini, PKK’dan FETÖ’ye kadar tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmekten yana kullanmıştır.”

“Bu sonuçlar, aynı zamanda Suriye topraklarını özgürleştirmeye ve ülkemizdeki misafir kardeşlerimizin güvenle evlerine dönüş yollarını açmaya devam edeceğimizin ifadesidir.”

“Bu sonuçlar, aynı zamanda Türkiye’nin dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumların ve mağdurların elinden tutmaya devam edeceğinin ifadesidir.”

“Eski siyaset tarzıyla, hele hele eski muhalefet tarzıyla, kardeşlerim, asla, yönetim biçimi olmaz.”

“Şunu bir şekilde gördük ki, sadece iktidarın, sadece iktidar partisinin Türkiye’yi kucaklaması yetmiyor. Gerilimden, krizden beslenen muhalefet anlayışı ülkeye fayda getirmiyor. İstismar siyaseti artık son bulmalıdır, korkutma siyaseti artık son bulmalıdır. Kibirli, aşağılayıcı, horlayıcı, dışlayıcı siyaset artık muhalefet partileri nezdinde son bulmalıdır.”

“seviyesiz muhalefet, statüko, vesayet, darbe girişimleri kaybetmiştir. Ahlak ve edep dışı siyaset kaybetmiştir. İhanet kaybetmiştir. 77 milyonun her bir ferdi bugün kazanmıştır.”

“Bu sonuçlar, aynı zamanda ülkemize kem gözle bakan terör örgütlerinden, küresel çıkar çevrelerine kadar herkesin karşısında dimdik durulacağının ifadesidir.”

 “Milletimiz bu seçim sonuçlarıyla o kadar çok çevreye, o kadar farklı mesajlar vermiştir ki, dünyanın tüm siyaset bilimcileri bir araya gelip yıllarca çalışsa yine de bunu zor çözer.”

Hulasa,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçen Türkiye’nin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002 yılında başlayan iktidarında, 367 krizi, e-muhtıra, cumhuriyet mitingleri, AK Parti kapatma davası, gezi olayları, 17-25 Aralık, Kobani olayları ve en son 15 temmuz darbe girişimi gibi büyük sarsıntılar atlatmasına rağmen her seferinde daha da güçlenmiş ve balkon konuşmalarında verdiği mesajlar Türkiye sınırlarını aşarak dünya ölçeğinde mesajlara dönmüştür.

Sebilürreşad /  Temmuz 2018