Sivil İnisiyatif Çalışmaları

6 Ocak 2013

Mardin Merkezli Düşünce Kuruluşu USTAD (Kurucu Başkan)

2011 yılında sivil toplum kuruluşu temelli çalışmalara başlayan Mardin Merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD), bölgesel, ulusal ve uluslararası strateji, sosyal, ekonomik ve kültürel politika ve  girişimlere önderlik etmeye, bu beceriye sahip bireylere fırsatlar sunarak kendilerini uluslararası arenada yalnız hissetmemelerini sağlamaya ve ortaya çıkan sonuçları kamuoyu ile paylaşmaya devam etmektedir.

thumb

Faaliyet Alanları: Ulusal ve uluslararası alanlarda sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel, eğitsel ve düşünsel faaliyetler (Ortadoğu, Bölgesel, Ulusal Güncel Konular ile ilgili stratejik tahlil ve araştırmalar, Sivil İnisiyatif Çalışmaları, Öngörüler/Beyin fırtınaları).

USTAD hakkında ayrıntılı bilgi için www.ustad.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Mardin Suriye Yardımlaşma Platformu (Kurucu Üyesi)

Suriye’de zor durumda olan kardeş ve komşu Suriye halkına destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Mardin’deki STK bileşenlerinin desteği ile oluşturulan bu platform, ülke genelinde bir duyarlılık oluşturmak ve Suriye’de zor durumda olan kardeş ve komşu Suriye halkına destek vermek ve sıkıntıların geçici, komşuluk ve kardeşliklerin kalıcı olduğundan hareketle insani yardım faaliyetleri yürütmektedir.

Başkanlığını Mehmet Timurağaoğlu’nun yaptığı platformun fikri alt yapısı ve ilk temellerinin atılması ile konunun STK platformunda tartışılmasında katkı sunan Ahmet Akgül, Mardin’e gelen Suriyeli misafirlerle doğrudan etkileşim halinde olan Mardin Suriye Yardımlaşma Platformunun kurucu üyesi ve ilk 2 yılında  tertip komitesi aktif üyesi olarak çalışmalarda bulunmuştur.

Halen faaliyetlerine Lütfi Günlüoğlu başkanlığında özverili bir ekiple devam eden platformun Karayolları Misafirhanesi Artuklu-Mardin adresine ayni yardımda bulunabilirsiniz.

Mardin İnsani Yardım Derneği MARDİN İHH (Kurucu Üyesi)

Mardin İHH, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın  sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere Mehmet Timurağaoğlu başkanlığında 2014 yılında kurulmuştur.

Ahmet Akgül’ün kurucu olarak bulunduğu derneğin şu an özveri ve fedakarlıkla görevini ifa eden yönetim kurulu sizlerden destek beklemektedir.

HRÜ Üniversite Öğrenci Derneği / Federasyonu (Kurucu Üyesi)

Harran Üniversitesi’nin kuruluş sürecinde İlahiyat fakültesi öğrencilerinden oluşan ilk öğrenci derneğinin kurucu üyeliği ve ardından derneklerin birleştirilip federasyona dönüştürülmesinde aktif bir rol aldı.

IMG560

Ortadoğu Çözüm Platformu (Kurucu Başkanı)

Barışı arzulayan, kardeşlik ve huzurun yeniden tesisi konusunda istekli başta Anadolu’da olmak üzere Ortadoğu coğrafyasının tümünde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, kanaat önderlerinden oluşturulmuştur.

Sekretaryası, ofis hizmetlerini yürüten Mardin merkezli düşünce kuruluşu USTAD başkanlığında platforma üye kuruluş temsilcilerinin kendi aralarında belirlediği 6 kişi ile birlikte toplam 7 kişiden oluşmaktadır.

Platform Sözcülüğünü Diyarbakır adına platformun oluşmasına büyük katkı sunan Milat gazetesi yazarı Ahmet Ay, halen özveriyle yürütmektedir.

ayrıntılı bilgi için www.ortadoguplatformu.org adresini ziyaret edebilrisiniz.

 

 

Uluslararası Kasımiye Platformu (Fikirsel Altyapı ve Organizatör)

İslam alemi ve Doğu’nun Davos’u olabilecek Uluslararası Kasimiye Buluşmaları projesi ile ilgili altyapı çalışmalarını sürdürmektedir.

Mardin merkezli düşünce kuruluşu USTAD Başkanı sıfatıyla ulusal ve uluslararası konferanslarda bildiriler sundu / sunmaya davet etmektedir.

Dış politika, bölgesel ve güncel konularda ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel roportajlar verdi ve Haberx.com ve mardinlife.com da konu sınırlaması olmaksızın köşe yazıları yazmaya devam etmektedir.