Sivil İnisiyatif Çalışmaları

Mardin Merkezli Düşünce Kuruluşu USTAD (Kurucu Başkan)

2011 yılında sivil toplum kuruluşu temelli çalışmalara başlayan Mardin Merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Tahlil ve Araştırmalar Merkezi (USTAD), bölgesel, ulusal ve uluslararası strateji, sosyal, ekonomik ve kültürel politika ve  girişimlere önderlik etmeye, bu beceriye sahip bireylere fırsatlar sunarak kendilerini uluslararası arenada yalnız hissetmemelerini sağlamaya ve ortaya çıkan sonuçları kamuoyu ile paylaşmaya devam etmektedir.

thumb

Faaliyet Alanları: Ulusal ve uluslararası alanlarda sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel, eğitsel ve düşünsel faaliyetler (Ortadoğu, Bölgesel, Ulusal Güncel Konular ile ilgili stratejik tahlil ve araştırmalar, Sivil İnisiyatif Çalışmaları, Öngörüler/Beyin fırtınaları).

Çalışma Alanları:

1-Stratejik Hamle Toplantıları: Pekiştirilmiş iyi ve kötü senaryolar üzerine. Örnekler: Mısır üzerine senaryolar (2013)  Coğrafyamızdaki Hareketlilik ve Değişimler üzerine senaryolar (2014)

2-Beyin Fırtınaları / Bilgilendirme Toplantıları: Örnekler:  Mısır’da başlayan Halk Hareketini Tunus’tan Ayıran Özellikler ve Bölgesel Düzeyde Etkileri, Sınırları Birleştiren Diller, Değişen Dünyada Değiştirilmesi Dahi Teklif Edilemeyenler, Yerel yönetimlerde özerkliğin artı ve eksileri

3-Tahlil, Ön Çalışma ve Raporlar : Örnekler: ABD’nin Libya’da Uygulaması Muhtemel Irak Senaryosu, Türkiye’nin Avrupa Serüveni, Bahreyn, Meydana Dökülme Hareketi, Ortadoğu Jeopolitiği Üzerine, Paris’teki Cinayet Tangosunun şifreleri, Does Syria desire a war with Turkey, Turkey- Armenia Relations: A Double-Edged Sword?, Askerlik Vergisi mi Bedellimi, Tercihlerde 6 Kriter, Online Terörizm Mausların Savaşı ve Siber Savaş ve Tehditler, Yeni ve Sivil Anayasa, Türklerin Libya İle İmtihanı, Modern Çağın Muktedir Sistemi: Vesayet, Mısır, Müslüman Kardeşler ve Çok Partili Yaşam

4-Basın Açıklamaları ve Kamuoyu Bilgilendirmeleri : USTAD sosyal medya ve basın masasından güncele dair bilgilendirici açıklamalar ve yazılar resmi yayın sitesi www.ustad.org.tr ile yazılı ve görsel basında yapılan çalışmalar

5-Konu konuk buluşmaları ve Yeni Anayasa Çalışanları : Yeni anayasa / çözüm süreci kapsamında soru cevap şeklinde geçen aydınlanma çalışmaları yapılan çalışmalar

6-Siyaset ve Strateji Konuşmaları : Çevre illerde başlatılan ve günceli okumaya dair STK başkanlarının, Akademisyenlerin ve kanaat önderlerinin dahil olduğu yuvarlak masa toplantıları

7-Devam Eden veya Planlama Aşamasında Olan Çalışmalar:  “ Sivil İnisiyatif-Sivil Bilinç” “Uluslararası Kasımiye Buluşmaları”, “Sosyal Destek Programlarının Başarı Düzeyi”, “Bölge Kalkınmasındaki Olumlu Etkenler” “Anayasa” ve “Demokratik açılım”

Mardin Suriye Yardımlaşma Platformu (Kurucu Üyesi)

Suriye’de zor durumda olan kardeş ve komşu Suriye halkına destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Mardin’deki STK bileşenlerinin desteği ile oluşturulan bu platform, ülke genelinde bir duyarlılık oluşturmak ve Suriye’de zor durumda olan kardeş ve komşu Suriye halkına destek vermek ve sıkıntıların geçici, komşuluk ve kardeşliklerin kalıcı olduğundan hareketle insani yardım faaliyetleri yürütmektedir.

Platformun fikri alt yapısı ve ilk temellerinin atılması ile konunun STK platformuna taşınıp desteğinin sağlanmasında USTAD Başkanı sıfatıyla Ahmet Akgül, etkin çalışmalarda bulundu.

3 yıldan bu yana Mardin’e gelen Suriyeli misafirlerle doğrudan etkileşim halinde olan Mardin Suriye Yardımlaşma Platformu kurucu üyesi ve tertip komitesi aktif üyesi olarak çalışmalara devam etmektedir.

Mardin İnsani Yardım Derneği MARDİN İHH (Kurucu Üyesi)

Mardin İHH, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın  sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 2014 yılında kurulmuştur.

HRÜ Üniversite Öğrenci Derneği / Federasyonu (Kurucu Üyesi)

Harran Üniversitesi’nin kuruluş sürecinde İlahiyat fakültesi öğrencilerinden oluşan ilk öğrenci derneğinin kurucu üyeliği ve ardından derneklerin birleştirilip federasyona dönüştürülmesinde aktif bir rol aldı.

IMG560

Ortadoğu Çözüm Platformu (Kurucu Başkanı)

Barışı arzulayan, kardeşlik ve huzurun yeniden tesisi konusunda istekli başta Anadolu’da olmak üzere Ortadoğu coğrafyasının tümünde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve akil adamlardan oluşturulmuştur.

Sekretaryası, ofis hizmetlerini yürüten Mardin merkezli düşünce kuruluşu USTAD başkanlığında platforma üye kuruluş temsilcilerinin kendi aralarında belirlediği 6 kişi ile birlikte toplam 7 kişiden oluşmaktadır. STK ve kanaat önderleri ile iletişime yönelik Genel Koordinatörlük (Bölge veya il koordinatörlükleri), Anadolu dışından kalan Ortadoğu ülkelerindeki (Suriye, Irak vb.) STK ve kanaat önderleriyle iletişime yönelik Dış ilişkiler Koordinatörlüğü, Sekreterya, hizmetlerini yürütecek İdari Koordinatörlük, Sekreterya adına açıklama yapma yetkisine haiz Dönem Sözcülüğü ve diğer görevler

KURUCU SEKRETARYA: Platform Başkanı / Ahmet Akgül MARDİN, Başkan yard. / Genel Koord. /Dönem Sözcüsü / Ahmet Ay DİYARBAKIR, Serdar Durer /Başkan Yrd. BİTLİS, Başkan Yrd./ İdari Koordinatör / Mehmet Timurağaoğlu MARDİN, Anneler Buluşuyor Platformu / Mücahid Kavak BİNGÖL, Biz Siviller Girişimi / Yasemin Yıldırım /  İSTANBUL, Muhammet ikbal Saylık ŞANLIURFA    / İsmail Almalı ErdemDer/ VAN

Uluslararası Kasımiye Platformu (Fikirsel Altyapı ve Organizatör)

İslam alemi ve Doğu’nun Davos’u olabilecek Uluslararası Kasimiye Buluşmaları projesi ile ilgili altyapı çalışmalarını sürdürmektedir.

Mardin merkezli düşünce kuruluşu USTAD Başkanı sıfatıyla ulusal ve uluslararası konferanslarda bildiriler sundu / sunmaya davet etmektedir.

Dış politika, bölgesel ve güncel konularda ulusal ve uluslararası yazılı ve görsel roportajlar verdi ve Haberx.com ve mardinlife.com da konu sınırlaması olmaksızın köşe yazıları yazmaya devam etmektedir.

Yoruma kapalı.

Dzenleme alidalmis.tk